GistroFM

share

share

share

share

share

share

share

Pages

Najnovije

share

Dark Watres [2019]

Postoje trenuci kada čoveka za čitav život odredi dodir sudbine, i kada on ni na koji način nije kontrolor iste, već oruđe ili sredstvo u funkciji više sile. Sudbina Roberta Bilota, advokata moćne advokatske firme, koji će krenuti u bitku upravo protiv jedne velike korporacije čije interese je zastupao, priča je koja inspiriše i odiše junaštvom i hrabrošću tako retkom za čoveka dvadesetprvog veka.

...