GistroFM

share

share

share

share

share

share

share

share

Pages

Najnovije

share

Shirley [2020]

Iako na prvi pogled filmovi Džozefine Deker (Josephine Decker) negde deluju kao eksperimentalne psihološke drame, njena dela zapravo otvoreno manifestuju jačanje feminističke agende eksploatacijom narativne matrice u kojoj dominiraju moćni ženski likovi, te se u skladu s tom namerom fabularno insistira na metodičnim karakternim studijama, a takva jedna studija i film Shirley.

...