Podcast

share

Iako brzi dani nikad nigde ne nestaju, činjenica je da u januaru malo uspore. Tada su popodnevne dremke češće, knjige bolje, nebo sivlje, vesti mutiranije, a muzika noćnija.

...