share

"Better Oblivion Commnunity Center" je kolekcija deset dobrih pesama koji dolaze kao rezultat rade grupe veoma talentovanih muzičara

...

share

Nije da postoji pravilo, ali svet najčešće ne pomeraju neskromni ljudi koji ne puše, ne piju, ne drogiraju se, nisu alavi, ne prave sranja, nisu samodestruktivni i ne znaju baš ništa o psihologiji.

...