Dan Adams u kratkom animiranom TED-Ed video klipu osvrnuo se na istoriju pojma "Gotika", koja se povezuje sa raznim pokretima kontrakulture u periodu od preko hiljadu godina. "To je provakativna ideja iako nije u potpunosti tačna. Teško da možemo armiju osvajačkih germanskih plemena nazvati kontrakulturom. Nakon što su osvojili i opljačkali Rim i svrgnuli cara Zapadnog rimskog carstva, Goti su zadržali dominantnu kulturu. Ali Goti su uvek predstavljali suparničke snage, dionizijsku protivtežu, racionalnom, klasičnom uređenju."

Pojam gotike vezuje se za "mračno doba" Evrope i germanske varvare, za čuda srednjevekovne hrišćanske arhitekture, romatične priče i romane sa strašnim i iracionalnim temama, horor filmove, ali i ceo subkulturalni pokret koji povezuje muziku i modu. Pitanje koje Adams postavlja je "Šta fanovi atmosferične post punk muzike imaju zajedničko sa drevnim varvarima". Pa nemaju baš puno, osim ideje "tame" koje ih sve na neki čudan način spaja.

Preporuka