Dave Made a Maze [2017]

Dave Made a Maze
Butter Stories, Dave Made An LLC, Foton Pictures
Režija: 
Bill Watterson
Scenario: 
Steven Sears (screenplay), Bill Watterson (screenplay)
Zemlja proizvodnje: 
USA
Jezik: 
English
7.0
7

Baziran na suludoj premisi o kartonskom lavirintu, koji je ujedno i portal u svest junaka filma, Bil Votersonova (Bill Waterson) komedija je farsična fantazija čiji dometi leže u različitim sagledavanjima i tumačenjima onoga što je autor želeo da poruči.

Dave Made a Maze je jedan od onih filmova sa naglašenom kamernom (gotovo pozorišnom) atmosferom, koji vas nesvesno uvuku u blesavi zaplet čijih se okova ne možete izvući praktično do samog kraja.

Ekonomičan za današnje pojmove dužine trajanja jednog filma, Votersonov simpatični uradak može biti na trenutke naporan za gledanje, ali očigledno da njegova primarna ideja i nije bila da isključivo zabavi gledaoce.

I tu se kriju problemi.

Ako je bizarni lavirint od kartonskih kutija neka vrsta portala u junakovu svest, naprosto je nemoguće zaplet ne sagledavati kao širu metaforu o imaginarnom svetu snova, koji putem katarzične avanture vodi u konačno pročišćenje.

Međutim, to je samo jedan od načina gledanja na Votersonov film.

Ako izbacimo širi aspekt sagledavanja (što je skoro nemoguće) Dave Made a Maze predstavlja samo prijatno i krajnje infantilno iskustvo za zaljubljenike u fantazije, i neka vrsta sentimentalnog putovanja u prošlost kinematografije kada su filmovi predstavljali kohezivni faktor moždanih sfera bez isključive namere da pruže efemerni užitak svojim posmatračima.

Film zbog umetnosti, fantazija zbog zabave, i to je to. 

Preporuka