Papina kći, Dario Fo

 

Spoj biografije, istorijskog i političkog romana s uplivom komedije del’arte prvi roman nobelovca Daria Foa čini žanrovski vrlo autentičnim. Dramski naboj, izuzetna sceničnost i dinamika zbivanja stvaraju iluziju da se kontroverzne igre Bordžija odvijaju tu, pred našim očima, dok se istovremeno vrlo vešto, sa ironične distance, čitaocu daje jasna slika onog što je nisko i prljavo u savremenom društvu.

Romanom Papina kći lik Lukrecije Bordžije na scenu izlazi sa ulogom bitno drugačijom od one koju su joj davali brojni drugi umetnici koje je inspirisala. Fo je predstavlja kao žrtvu intriga čije su konce vukli njeni otac i brat, a sa druge strane kao samosvesnu, jaku ženu koja se borila da se izdigne iznad poročnosti onih koji su joj najbliži.