Neuromant, Vilijem Gibson

 

Sanjao sam da sam leptir. Sada više nisam siguran, da li sam čovek

koji je sanjao leptira ili možda samo leptir koji sanja da je čovek

 

Nedavno je do mene došao roman koji sam pročitao još u tinejdžerskim danima. U pitanju je Neuromant, Vilijema Gibsona u izdanju Miba books iz Beograda iz 2017. god. U jednoj od niških knjižara povela se debata o sajberbanku i rodonačelnicima žanra da sam uzeo da obnovim gradivo i podsetim poštovaoce žanra na značaj i doprinos ovog pisca u ustoličavanju žanra u književnosti i mnogim inplikacijama koje su kasnije prevazišli samu književnost i uticali na filmsku umetnost.

Jedna od najosnovnijih polemika koja se susreće u dodiru sa naučnofantastičnom literaturom ( engl. science fiction )  njeno je definisanje u okviru Nauke o književnosti. Osnovni problem sa kojim se savremeni čitalac i književna kritika susreće je koji deo ove oblasti uključiti u književnost, a koji svrstati pod hiperprodukciju pop-kulture. Svakako da ovaj problem ne treba shvatati olako jer površne ocene mogu neminovno dovesti do pogrešnog etiketiranja koji se susreće u književnonaučnoj kritici danas. 

Dobro pozicioniranje jednog naučnofantastičnog romana, podrazumeva njegovo sagledavanje kroz sinhronijsku i dijahronijsku liniju razvoja književnosti, kao i kroz prizmu arhetipskih simbola koje ova literatura nosi. Iako se, kada se govori o ustoličavanju ove literature, prvenstveno misli na 19. i 20. vek, njene korene treba tražiti još u antici (Lukijan, poznoantički satiričar u 2 v.p.n.e. opisuje u Istinitoj istoriji putovanje na Mesec; elemenata naučne fantastike ima i u Hiljadu i jednoj noći; u 17. veku Bekon piše Novu Atlantidu, Beržerak Drugi svet ili države i carstva na Mesecu ). Moderna naučna fantastika započela je delima Žila Verna i H. Dž. Velsa. Tokom svoje razvojne putanje ova književna vrsta Nauci o književnosti podarila je niz pojmova, kategorija i vrednosnih kriterijuma kojima se danas književna kritika služi u rangiranju i pozicioniranju dela u savremenoj svetskoj (kao i nacionalnoj) književnosti.

Preporuka

share