Slika: LandEscape/ Poslednji dah - LandEscape/ Last Breath - Jovanka Mladenović

Kulturni centar Beograda otvara julsko izdanje izložbi u četvrtak 9. jula od 20.00 do 22.00. U Likovnoj Galeriji, Knez Mihajlova 6,  otvara se izložba autorke Jovanke Mladenović, STANIŠTE, slike i zidna instalacija.
Beogradska umetnica Jovanka Mladenović svoje višegodišnje iskustvo sistematskog izučavanja tekovina biopolitike i ekološke kontrole na internacionalnim seminarima i eko radionicama implicirala je u svoje umetničke projekte LandEscape/ Poslednji dah (2019) i Stanište (2020) u kojima se bavi problemima erozije prirode kao staništa, uticaju klimatskih promena na krajolik, ekološkim kataklizmama i rušilačkim akcijama u prirodi.
Na aktuelnoj postavci slika, zidnih crteža i slika-instalacija, svi radovi integrisani su u ambijent koji asocira na metaforično stanje realnog pejzaža u postkapitalističkom društvu. Svi radovi su rađeni u tehnici ulja i akrilika na platnu iako je za njenu umetničku praksu  karakteristično višemedijsko izražavanje i poigravanje sa digitalno-analognom formom.  Procesualnost rada započinje na ekranu istraživanjem i likovno-narativnom artikulacijom distopijskih mesta u vizuri kompjuterske slike koja se, potom, u 3D projekciji transponuje u tradicionalni medij i različite forme izlaganja.
U vizuelnim prikazima „sveta u problemu“ umetnica je fokusirana na evociranje varijanti ekoloških katastrofa posle kojih ostaju uništena i pusta mesta ne tako prijatna za život…

Jovanka Mladenović (Beograd, 1979) diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta u Beogradu 2003, magistrirala 2010. i doktorirala 2016.  Kao stipendista francuske vlade bila je na specijalističkom studijskom boravku na Ecole Nationale des Beaux-Arts u Parizu. Radila je kao predavač i koordinator eko-umetničkih  radionica na više internacionalnih seminara i umetničkih projekata, Orilak/Berlin/ Beograd  od 2004. do 2010. godine kao članica organizacije EKO plan..

Preporuka