The Field (Alex Willner) najavio je novi album The Follower, koji treba da se pojavi 1.aprila na etiketi Kompakt. 

Willner u izjavi kaže: "The Follower je album o starim mitovima, traganju za utopijom, i kako čovečanstvo ponavlja svoje greške"

Prethodni album Cupid's Head The Field je objavio 2013.godine.

The Follower će biti njegov peti album.

The Follower

01 The Follower

02 Pink Sun

03 Monte Veritá

04 Soft Streams

05 Raise The Dead

06 Reflecting Lights