On the Beach at Night Alone [2017]

On the Beach at Night Alone
Jeonwonsa Film
Režija: 
Sang-soo Hong
Scenario: 
Sang-soo Hong
Zemlja proizvodnje: 
South Korea | Germany
Jezik: 
Korean | English | German
8.0
8

On the Beach at Night Alone možda nije najbolji film korejskog autora Sang-soo Honga, ali je iz mnogobrojnih razloga verovatno njegov najličniji.

Jednostavno, njegova dugogodišnja afera sa višegodišnjom saradnicom Min-hee Kim, doživeće veličanstvenu kulminaciju na filmu u kome će glavna junakinja svoju lucidnu i fluidnu narav i temperament uzdići na nivo apsurda, u scenama u kojima pod uticajem vidljivih količina alkohola Kimova prosipa dušu pred prijateljima i poznanicima, što je u svojoj suštini refleksija realnosti odnosa reditelja i glavne glumice.

Da stvar bude još paradoksalnija, Kimova je za svoj performans ovečana Srebrnim Medvedom u Berlinu, što samo govori u prilog tezi o njenoj uverljivosti.

Hongov stilski pristup fabuli okrunjen je permanentnim uticajem legendarnog japanskog autora Jasuđira Ozua (Yasujiro Ozu), što mu je u prošlosti davalo dosta slobode u pogledu samog tempa  filma, međutim, bilo je potrebno dosta vremena da kritika i publika prihvate njegov pristup režiji. Nešto slično se dešavalo i sa japanskim autorom Hirokazuom Koreedom.

 

On the Beach at Night Alone je više nego korektno odrađen posao za čoveka koji ima gotovo manično-fanatiči pristup poslu, da ne upotrebljavam neke stereotipe vezane za azijske autore, a u prilog ovome govori i činjenica da je samo u 2017. imao tri filma.

Iako donekle fragmenatrnog karaktera, On the Beach at Night Alone je efekatan zahvaljujući junakinji i Kimovoj izvedbi, čija karaketrna senka prekriva i usmerava tokove dijaloga, i daje ton fabuli. Komični detalji doprinose atmosferi opšteg apsurda u međuljudskim odnosima, a muzičke sekvence su u skladu sa setnom atmosferom i slikovitim pejzažima, kako Nemačke, tako i Koreje u drugom delu filma.

Verovatno prespor za većinu ljudi koji gledaju na film samo i isključivo kao vid zabave, Hongov pokušaj oblikovanja nekog vida lične umetnosti, svakako ima svoje mesto u hijerarhiji razuđenih žanrovskih frekvencija, a pozivanje na literarni predložak Volta Vitmena (Walt Whitman), iz čije poeme autor uzima naslova, samo doprinosi opštoj gracioznosti.

On the Beach at Night Alone
BY WALT WHITMAN
 
On the beach at night alone, 
As the old mother sways her to and fro singing her husky song, 
As I watch the bright stars shining, I think a thought of the clef of the universes and of the future. 

 

Preporuka

share