Vijay Iyer Sextet - Far from Over [2017]

Vijay Iyer Sextet
Far from Over
ECM
Zemlja proizvodnje: 
USA
8.5
8

Vižej Ajer (Vijay Iyer) je danas definitivno jedan od najznačajnijih i najpriznatijih džez pijanista novije generacije, i uz Džejsona Morana (Jason Moran) predstavlja najinventivnijeg klaviristu u poslednjih dvadeset godina, i iza sebe već sada ima impresivan solistički staž i diskografiju. Album njegovog seksteta Far from Over samo potvrđuje njegov status.

Ajerovu muziku nije baš lako opisati, jer njegov opus, kao i njegovo sviranje i komponovanje, prilično su nepredvidivi, ali definitivno njegovi indijski koreni i poznavanje egzotičkih istočnjačkih lestvica svakako imaju veliki uticaj na njegov jednstven izraz.

Zajedno sa kolegom alt-saksofonistom Radrešom Mahantapom (Rudresh Mahanthappa), Ajer već godinama impresivno koristi nasleđe indijske tradicionalne muzike u kombinaciji sa klasičnim džez obrazovanjem.

Specifična ritmizacija, stilizacija, uz obilatu upotrebu otvorenih i neobičnih lestvica i akorada promžima svako delo Vižeja Ajera, tako da ni album Far from Over nije izuzetak.

 

Saradnja Mahantape sa Stivom Limanom u prošlosti, svakako je bila pozitvna preporuka Ajeru da ovaj alt-saksofonista ima centralno mesto u improvizacijama. Međutim, izuzetan posao odradio je i kornetista Grem Hajns (Graham Haynes), sin čuvenog bubnjara Roja Hajnsa (Roy Haynes).

Ipak, Ajer nijednog trenutka ne gubi konce igre iz ruku. Upotreba modernijih ritmova nas vraća u vreme njegove saradnje sa M-Base pionirom Stivom Kolmanom (Steve Colemanom), dok česti izleti u drastične free jazz disonantne sfere nas podsećaju na Ajerovu konekciju sa legendarnim Vadadom Leo Smitom (Wadada Leo Smith), u okvirima njegovom Golden Quarteta.

Najbolji momenti ovog albuma ipak predstvaljaju Ajerov trejdmark, a to su inventivne kolektivne improvizacije, kao vid ritmizovane komunikacije između pre svega sakofonista Limana i tenoriste Marka Šima (Mark Shim) na jednoj strani, odnosno moćne ritam sekcije Krump-Sori (Stephan Crump, Tyshawn Sorey) na drugoj strani.

Vižej Ajer nam naravno ovim albumom šalje poruku da je Kraj još uvek daleko, i da ćemo u budućnosti tek imati prijatna iznenađenja kada je u pitanju karijera ovog kreativnog kompozitora.

 

Preporuka

share