Kulturni centar Beograda otvara junsko izdanje izložbi u četvrtak 11. juna od 19.00 do 21.00. 

U Galeriji Artget (Trg republike 5/I ) otvara se izložba autora Milomira Kovačevića Dobro došli na Goli otok.

Fotografije Milomira Kovačevića Dobro došli na Goli otok, imaju nešto što nije ni malo iro­nično kao naziv ove izložbe: poziv da konačno fizički, pomoću svetlosti i senki otkrijemo nešto što je u našim glavama samo pojam o pa­klu. Jer, Goli otok je to – sinonim za hadske muke kojima su bili izložene hiljade stradalnika od 1948. pa do kasnih pedesetih i uvek ostao samo kao maglovita pretnja, a manje kao konkretan geo­grafski pojam sa svojim toponimima.
I sam sam boravio na tom ukletom mestu, kao Milomir, drugim poslom od ovog umetnika, ali sada, dok posmatram njegove vizuelne impresije, pomišljam kako to mesto možda nisam video do­bro. Ono je na mene delovalo kao celina, kao uda­rac u glavu, a fotografije Milomira Kovačevića razlažu taj skup u niz vizuelnih senzacija i iza­branih prizora koje stvari osvetljavaju sasvim drugačije od onoga kako sam ih ja doživeo.
Te fotografije govore zapravo o nama sada. I postavljaju pitanje: da li smo na tom ukletom ostrvu ostavili saosećanje. Jer, ništa nije tako prisutno u trenutku koji upravo živimo kao to – nedostatak empatije, odsustvo razumevanja za druge, nezainteresovanost za patnju.
Ove fotogra­fije na mene deluju kao nemo upozorenje da smo zaboravili da smo ljudi.
Goran Marković

Beograd, 21. 5. 2020.

Milomir Kovačević (1961) fotografijom počinje da se bavi sa 17 godina. Opus ovog fotoreportera, istaknutog hroničara Sarajeva, čije fotografije nemaju senzacionalisti karakter i kratak rok trajanja, po­kriva širok spektar tema, od onih često neprimet­nih u kolotečini svakodnevnice do onih koje otvaraju neke od, za to doba, tabu-tema.
Godine 1995. odlazi u Pariz, gde dočekuje kraj rata u BiH. I u novoj sredini nastavlja uspešnu fotograf­sku i izlagačku aktivnost kroz cikluse portreta sta­novnika francuskih gradova, pariskih grobalja (kao nastavak ratnih serija iz Sarajeva), uličnih igrača šaha, noćne fotografije spomenika i svega onoga što Pariz čini gradom svetlosti, i druge.
Za svoj rad dobio je mnoga priznanja, među kojima je  posljednje od Predsednika Francuske kojom je proglašen Vitezom sa zaslugama za svoj fotografski rad i angažman.
Umetnički direktor Galerije Artget u 2020 je Aleksandar Kostić.
Izložba će biti otvorena do 30. 7. 2020.
Više o izložbi pročitajte ovde https://www.kcb.org.rs/2020/06/milomir-kovacevic-dobro-dosli-na-goli-otok/

Preporuka

share

share