Japanski umetnik Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892) priznat je kao poslednji veliki majstor pravca poznatog kao ukiyo-e, koji je obuhvatao izradu drvoreza i zatim ručno nanošenje boja na dobijenom otisku. Njegova karijera obuhvatila je dva perioda japanske umetnosti, poslednje godine Edo perioda kao i prve godine modernog Japana koje su pratile Meiji reformaciju. Kao i mnogi japanski umetnici tog perioda Yoshitoshi je bio zaintrigiran novim stvarima koje su dolazile iz ostatka sveta, ali je takođe bio zabrinut gubitkom mnogih aspekata tradicionalne japanske kulture, medju kojima je bila izrada otisaka iz duboreza u drvetu

Preporuka