Pitanjem da li je društvo i društveno uređenje u kome živimo pogodno za kreativne osobe, bavili su se u svom odličnom. kratkom animiranom filmu "Alike", španski umetnici i animatori Daniel Martínez Lara and Rafa Cano Méndez. 

Bez ijedne reći oslikali su tipično, kapitalistično distropijsko društvo, u potpunosti nalik onome u kome živimo, gde se svaka iskra kreativnosti i različitosti ubija od malih nogu, počev sa školskim sistemom koji je prisutan širom sveta. Zatim se taj proces nastavlja tokom radnog veka najvećeg broja ljudi na ovom svetu, gde red i radna etika ubijaju svaku živost i boju u životu stanovinika sveta iz ovog filma, pretvarajući sve u jedno opšte sivilo. 

Soundtrack je delo pijaniste i kompozitora Oscara Arajua i jasno podvlaći svetle obojene momente i ilustruje  kako nada može živeti u ovom košmarnom svetu, koji predstavlja realnu refleksiju moderne radne kulture i neoliberalnog kapitalističkog društva u kome živimo.

Za razliku od skupih animiranih projekata ovaj kratki film u potpunosti je urađen u open source softveru, u Blenderu (softver za 3D animaciju), i na Linux operativnosm sistemu, uz pomoć studenata škole u kojoj Lara predaje. 

Preporuka