The Killing of Two Lovers [2021]

The Killing of Two Lovers
The Killing of Two Lovers
Režija: 
Robert Machoian
Scenario: 
Robert Machoian
Zemlja proizvodnje: 
USA
Jezik: 
English
8.5
8

Iako iza sugestivnog naslova filma stoji premisa trileroznog karaktera, film Roberta Mačojana (Robert Machoian) The Killing of Two Lovers je izuzetno potentna porodična drama, ezgotično izmeštena u izolovane i hladne provincijske predele američkog kontinenta.

Taj duh provincije, zabiti, kruži kao zla kob iznad porodica osuđenih na propast, kao da im život u sivilu hladnih krajolika već nije dovoljno naporan i kompleksan.

Mačojan upravo ide na kartu ambijenta koji tvori egzisetncijalnu teskobu kao potpuno prirodnu reakciju relativno mladog bračnog para, koji se nalazi u epicentru dešavanja, gde suprug pokušava da obuzda svoju mržnju, ubilački poriv, a pre svega svoju nemoć u želji da vrati stvari na početni, idilično komforni nivo iz njegove perspektive skromnog momka iz predgrađa.

Autor filma gradi svoju storiju na dva jaka stilska pokreta: prvi su disonantni tonovi škljocanja pištolja i konstantna buka zatvaranja vrata od automobila, dok na drugoj strani resetovanje aspekta na 4:3 ima za cilj stvaranje konstatne teskobe i neizvesnosti u junakovoj zamršenoj agendi.

The Killing of Two Lovers je odličan nezavisni produkt, a Mačojan sa odličnom ekipom glumaca uspeva da nas uvuče u svet otuđenih porodica, čija egzistencija isključivo zavisi od njihove međusobne interakcije i želje da svoj ego kompromisno obuzdaju zarad nekih nevidljivih, a omniprisutnih viših ciljeva, te je tako ova mala sinastička minijatura eklatantan primer uspešne fuzije stila i supstance.