The Booksellers [2019]

The Booksellers
Blackletter Films
Režija: 
D.W. Young
Scenario: 
D.W. Young
Zemlja proizvodnje: 
USA
Jezik: 
English
8.0
8

Negde u prirodnoj korelaciji sa intelektualnim dijalogom pretočenim u delo Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga, Umberta Eka, Žan-Klod Karijera, dokumentarac The Booksellers, iza kojeg stoji autor D.W. Young, bavi se kulturološkim i istorijskim fenomenom zvanim knjiga.

I knjiga Eka i Karijera, kao i film The Booksellers, iako formalno idu različtim putevima, suštinski dolaze do sličnih zaključaka. Tamo gde intelektualna rasprava i konstruktivni dijalog u knjizi sažimaju istorijsku ulogu i značaj pisane reči, kao nezamenjive forme sveukupnih saznanja o čovečanstvu, tamo se autor fima praktično nadovezuje pričom o kolekcionarima (mahom u Njujorku), lamentujući nad sudbinom velikog broja biblioteka, koje su svoju tržišnu bitku izglubile s godinama.

Međutim, The Booksellers je aktivan i inspirativan dokumenatrni film, koji sagledava sudbinu i istoriju knjige i pisane reči iz mnogo različitih uglova, a fokus su preostali mali privatni vlasnici knjižara, koji uprkos velikim trgovinskim lancima uspevaju da opstanu na tržištu Amerike.

Kao i u knjizi, u kojoj Eko i Karijer dolaze do zaključka da fenomen knjige opstaje zbog pasionirane ljubavi čitalaca prema objektu večne ispiracije i saznanja, odnosno prema samoj knjizi, tako Jang i njegova ekipa saradnika na filmu zaključuju, na prijatnoj večeri, koliko ludosti i strasti je potrebno da bi se ljubav prema knjizi nahranila, ali da je to strast bez ikakvih predrasuda, osuđena da opstaje uprkos teškim uslovima.

The Booksellers ima dubinu, ali neostaje širina, koja bi negde, pokrivanjem stranih tržišta i biblioteka širom sveta, dala jednu pristojniju perspektivu sagledavanja i značaja knjige u dvadesetprvom veku, ali čak i ovako, sumira se jedna neosporna tačka preseka, koja se pristojno reflektuje i na ostatak sveta.

Preporuka

share