Zbogom, Dilane, Danilo Đoković

 

Enklava 2023.

 

Prva pesnička zbirka Zbogom, Dilane, Danila Đokovića, putovanje je lirskog ja kroz male stripovske prozore odrastanja, poimanja sveta oko sebe, ljubavi, melanholičnosti detinjstva i putovanja do zaokruženosti svoje ličnosti. Iako zasnovan na kultnom italijanskom stripu Dylan dog, lirski subjekat obitava između kataloga sopstvenih uspomena na detinjstvo i mladalački period.  

Već u samom naslovu, lirski subjekat govori zbogom detinjstvu i prelazi u ozbiljniiju, više stripovsku atmosferu. Lirski subjekat „nagoveštava“ da odstupa od junaka iz stripa u kome je u detinjstvu verovatno nalazio uzor. Međutim, zanimljivo je kako Dilan dog nije nikakav super heroj u spandeksu sa super moćima već je on čovek, privatni detektiv koji je uvek bez dovoljno novca, uvek u istoj odeći (crni sako, crvena košulja, i plave farmerke), oko njega obitava oreol tragičnosti u ljubavnim odnosima, melanholičnog je karaktera, sa strahovima  (akrofobija, klaustrofobija) i lečeni alkoholičar. Sve ove humanizovane osobine daju podložnost da se jedan dečak/tinejdžer poistoveti sa njim a kasnije i u odraslom periodu nalazi u sopstvenom životu sa sličnim situacijama i problemima van linija stripovskih prozorčića.

Preporuka