Blago cara Radovana, Jovan Dučić

 

Proučavaoci Dučićevog književnog opusa ističu više tematskih oblasti kojima se pesnik bavio. Jovan Skerlić tvrdi da je Dučićeva poetika, poetika velikih tema. “Kod Dučića se stalno oseća napor da bude na visini zadatka koji je sebi postavio, da o velikim stvarima peva na način velikog pesnika.”    I Miodrag Pavlović se slaže sa ovim tvrdnjama: “Spisak Dučićevih preokupacija je širok, on se obraćao svim osnovnim pesničkim temama, no nije ih varirao u posebnim pojavnim oblicima: o ženi je pisao kao o Ženi, o ljubavi kao o Ljubavi, o prirodi kao o Prirodi.” 

Pa hajde da se podsetimo šta je Dučić pisao o velikim temama, pre svega o Ženi!

 

O ženama u Blagu cara Radovana

 

Za razliku od svetski poznate Stendalove rasprave O ljubavi (koja je objavljena 1822. godine), gde se o ljubavi i ženi govori analitično, gotovo naučnim stilom, sa svim etapama rađanja jedne ljubavi (divljenje, nejasne želje, nade, kristalizacija, sumnje), Jovan Dučić je u svojim esejima o ženi i ljubavi mnogo uopšteniji. Dučić ne opisuje konkretne slučajeve, on izdvaja ljubav kao načelo na kojem počiva svet: ona izjednačava sve ljude, koji su u svemu ostalom nejednaki.