U 30. Piratskom Satelitu između ostalog slušamo novitete Proto Tipa i Velibora Nikolića. Takođe, opraštamo se od Čarli Votsa.

Preporuka

share
share