Čime se bavi muzički producent? Za razliku od filmskog, čiji posao se uglavnom sastoji od obezbeđivanja novca za određeni filmski projekat, te je u suštini mnogo bliži poslu bankara nego nekom filmskom zanimanju, posao muzičkog producenta je mnogo kreativniji i usko je povezan sa muzikom, tačnije sa samim zvukom.

Producent ne samo da se pita da li će zvuk gitare biti tiši ili glasniji, da li će bubanj imati eho ili ne, već neretko predlaže grupi da u određene pesme ubace, ili pak iz njih izbace duvače, klavijature ili neki drugi instrument, a u pojedinim slučajevima može da utiče i na sam sastav benda. Naravno, sve to prvenstveno zavisi od same ličnosti kao i načina rada kog praktikuje određeni producent, odnosno zahteva muzičara čiju ploču producira. Dakle, pored onih očiglednosti kao što su kvalitet samog producenta, odnosno muzičara i njihovih pesama, finalni zvuk svakog albuma ponajviše zavisi od dogovora koji postignu producent i muzičari. 

Koje su to odlike dobrog producenta? Na prvom mestu, njegov sluh mora biti više nego istančan, jer njegovo uho iz prve mora čuti sve ono što druge uši čuju nakon petog-šestog slušanja. Na drugom mestu je komunikacija sa muzičarima. Većini dobro produciranih albuma su prethodili dugi razgovori između producenata i njihovih autora. Ukoliko muzičar ne zna tačno kakav zvuk želi, producent je taj koji će da ga posavetuje.

Međutim, ako autor tačno zna šta bi hteo, a npr. producent na osnovu istančanog sluha misli da se određeni zvuci međusobno ne slažu, na njemu je da pokuša da promeni mišljenje muzičara. Ima i onih koji će samo sleći ramenima i poslušati muzičara iako su ubeđeni da čine pogrešnu stvar, i upravo je to jedan od primera po kojima razlikujemo dobrog od lošeg producenta. 

 

Preporuka